Видове къси вериги на доставка

При анализа на различните схеми и проучвания на европейско ниво, екипът на Европейската мрежа за развитие на селските райони достига до следната класификация:
‐ Директни продажби от индивидуални производители и микро преработвателни предприятия, производители на собствена суровина;
‐ Колективни директни продажби;
‐ Партньорства между производители и потребители.

1. Директни продажби от индивидуални производители е най‐пряката форма на продажба, която също така съществува най‐дълго. Различните видове индивидуални директни продажби включват: продажба на място от стопанство, на пазари на земеделски производители, на щанд по оживени пътни артерии, в собствен магазин, в хотел или ресторант към стопанството, в доставка по домовете на потребителите, особено в районите в близост до градски центрове.
Предимството при този вид директни продажби е възможността потребителите да общуват лично с производителите като по този начин се опознават един друг, опознават стопанството и продукцията, използваните производствени методи и практики.

2. Колективни директни продажби се осъществяват когато група производители си сътрудничат и организират обща схема за доставка на храни към групи на потребителите, при интернет доставки, на местни фестивали и др. При тази форма на директни продажби е възможно участието на посредник, който събира продукцията от различните производители и я доставя на крайния потребител – най‐често на училища, детски градини и болници. Предимството на този вид директни продажби е достигането до потенциално по‐големи пазари за производителите, както и предлагането на по‐широка гама от хранителни продукти за крайните потребители.

3. Партньорствата между производители и потребители позволяват на потребителите да имат по‐голяма роля при подпомагането на местните стопанства и земеделски производствени системи. Най‐честата форма на партньорство е когато потребителите споделят част от производствените разходи в стопанството, като взамяна получават договорено количество продукция. В някои страни от Европа (например Италия, Франция, Португалия), партньорствата включват по‐голям брой заинтересовани страни като освен потребителите и производители, участват и местната администрация и граждански организации, с което се създават много по‐широка гама от възможности за местните производители, местната икономика и общност.

Напишете коментар

Е-мейл-ът ви няма да бъде публикуван.