Какво представляват късите вериги на доставка на храни?

Къси вериги на доставка на храни (КВДХ) е термин, който описва многообразието от традиционни и/или алтернативни начини за производство, разпространение, търговия на дребно на хранителни и други земеделски продукти, като пазари на земеделски производители, продажба от самото стопанство, интернет поръчки, потребителски кооперативи, схеми за доставка „зеленчуци в кутия” и др. По-общо казано, една верига на доставка на храна може да бъде определена като „къса”, когато се характеризира с кратко разстояние или намален брой посредници между производителите и потребителите.

КВДХ се считат за най-подходящите канали за органични и местни специфични продукти на дребни и средни земеделски производители, които имат ограничени възможности за участие в конвенционалните търговски вериги, но могат да бъдат много ефективни при директните продажби. При наличието на пряк контакт с потребителите и повишаването на социалните контакти, се предават допълнителни характеристики към автентичността на продукта, стопанството, в което са произведени и прилежащата му територия.

Обмена на информация включва детайли относно вида на продуктите, методите и технологиите на отглеждането и опаковането им и не на последно място идентичността и етичните ценности както на производителите, така и на потребителите.

В публикацията на Европейската мрежа за развитие на селските райони, фокусирана върху късите вериги на доставка, се набляга на три ключови принципа, които са валидни за повечето къси вериги на доставка:
1) Разстоянието между производителя и потребителя е възможно най‐кратко;
2) Броят на посредниците във веригата на доставка е възможно най‐малък;
3) Общуването и разбирателството между производителя и потребителя са постоянно насърчавани и поддържани, тъй като осъзнаването на „историята” на продукта добавя стойност към покупката на потребителя и създава дългосрочна лоялност и връзка с продуктите.

Двата основни критерия, необходими за определянето на късите вериги са физическа и социална близост. В най-общ смисъл се скъсява разстоянието между производителя, продукта и потребителя по отношение на тези два аспекта в сравнение с конвенционалните методи за доставка на храни. Физическата близост се определя от разстоянието на транспортиране на даден продукт от мястото на производство до мястото на продажба. Социалната близост се изразява в броя на посредниците между производителя и потребителя. В КВДХ този брой е равен на нула или много малък (често един, но не повече от два). В последния случай,  ролята на посредниците във функционирането на механизма на късите вериги, се изразява в осъществяване на свръзка между производителя и потребителя, по такъв начин обаче, че информацията относно произхода и начина на производство на продукта да остава нетрансформирана.

Напишете коментар

Е-мейл-ът ви няма да бъде публикуван.